AZERİ ATASÖZLERİ
 

AZERİ ATASÖZLERİ

• Bədii əsərin ömrü onun xalq tərəfindən bəyənilməsindən asılıdır.

Sanat eserinin ömrü onun halk tarafından beğenilmesine bağlıdır.

S. Vurğun

• Kişi bir sənəti bilər xalis
• Çoxuna meyl edən qalar naqis

Kişi bir mesleği biler halis
Çokuna meyleden kalar nakıs.

Seyid Əzim

• Axmaqlarla oturub-durmaqdansa, kitabla tənha oturmaq yaxşıdır.

Kitapla başbaşa kalmak abdallarla konuşmaktan daha iyi.

Q. Zakir

• Bilik öyrənməyi ar bilən hər kəs
• Dünyada mərifət qazana bilməz.

Bilim öğrenmeyi ar bilen herkes
Dünyada marifet kazana bilmez.

Nizami


• Bir elm öyrənmək istədikdə sən
• Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən
• Kamil bir palançı olsa da insan
• Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.

Bir bilim öğrenmek istedikte sen
Çalış ki, her şeyi kamil bilesen
Kamil bir palancı olsa da insan
İyidir yarımçık şapkacılıktan.

Nizami


• Dünyada nə qədər kitab var belə
• Çalışıb əlləşib gətirdim ələ
• Oxudum, oxudum, sonra da vardım
• Hər gizli xəznədən bir dürr çıxardım.

Dünyada ne kadar kitap var bele
Çalışıp vuruşup getirdim ele
Okudum, okudum, sonra da vardım
Her gizli hazneden bir dür çıkardm.

Nizami

• Elmi bələkdən qəbrədək öyrənmək lazımdır.

Bilimi kundaktan mezara kadar öğrenmek gerekir.

Sədi

• Bu günü daha yaxşı görmək üçün keçmişi bilməliyik.

Bugünü daha iyi görmek için geçmişimizi bilmeliyiz.

Ömər Xəyyam

• Yarat bir əsər ki, adın ucalsın
• Sən ölüb gedərkən yerində qalsın

Yarat bir eser ki, adın yücelsin
Sen ölüp giderken yerinde kalsın.

Ə. Cami

• Lazım olan bir sənəti axtar sən
• Veyil-veyil dolanmaq çox yamandır.
• Lazım olan bir sənəti tapdınmı
• Möhkəm yapış, əldən vermə, amandır.

Lazım olan bir mesleği ara sen
Sergerdanca dolaşmak çok yamandır
Lazım olan bir mesleği buldunmu
Sıkıca tut, elden verme, amandır.

Ə. Cami• Hər millətin tərəqqisi və fəaliyyətinin başlıca amili elm və əxlaqdır.

Herbir milletin refahı ve faaliyetinin en önemli faktörü bilim ve ahlaktır.

A. Şaiq

• Gil qabın möhkəmliyini səsi ilə yoxlayan kimi, insanı da ağzından çıxan söz ilə yoxlayırlar.

Kil kabın sertliğini sesi ile sınayan gibi, insanı da ağzından çıkan sözle sınarlar.

Əbül Fərəc

• Amal uğrunda ölmək-əbədi yaşamaqdır.

Amal uğruna ölmek- ebedi yaşamak demek.

Ş. M. Xiyabani
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
  Bugün 1 ziyaretçi (9 klik) kişi burdaydı!  
 
www.kafkasyalim.tr.gg